Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-107414-18.01.2011-ՏՀ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԱԿՈՒՄԲՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Գյուղատնտեսական վարկային ակումբերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի ապրիլի 30-ի ՀՕ-332 օրենքի 8-րդ հոդվածի 3-րդ մասի`

ա) առաջին նախադասությունում հանել` կնիք` բառը,

բ) երկրորդ նախադասությունը` նաեւ` բառից հետո լրացնել` կնիք` բառով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրը: