Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-10748-18.01.2011-ՏՀ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՀՕ-232 օրենքում (այսուհետ` Օրենք) կատարել հետեւյալ լրացումները.

1. Օրենքի 39-րդ հոդվածի 4-րդ մասի ժա) կետում եւ 53-րդ հոդվածի 1-ին մասի ը) կետում, «դրոշմվածքը» բառերից հետո լրացնել` «եթե կազմակերպությունը կնիք ունի» բառերով,

2. Օրենքի 40-րդ հոդվածի 5-րդ մասի ժա) կետում «դրոշմվածքը» բառից հետո լրացնե`լ «եթե ըներությունը կնիք ունի»  բառերով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրը: