Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-1911-10.12.2003-ՖՎ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերությունը մինչեւ 2003 թվականի հունվարի 1-ը իրականացրած ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքում սույն օրենքի ընդունման օրվա դրությամբ հաշվարկված եւ չվճարված պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մարումն իրականացնում է մինչեւ 2009 թվականի հուլիսի 1-ը:

Հոդված 2. Ազատել «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերությանը նախորդ տարիների (ներառյալ մինչեւ 2003 թվականի հունվարի 1-ը) ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքներով պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների գծով սույն օրենքի ընդունման օրվա դրությամբ հաշվարկված եւ չվճարված տույժերից եւ տուգանքներից՝ սույն օրենքի 1-ին հոդվածում նախատեսված վճարումները ժամկետին կատարելու դեպքում:

Հոդված 3. Սույն օրենքի 1-ին հոդվածով նախատեսված արտոնությունները չեն տարածվում «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերության ապահովագրական կենսաթոշակի իրավունք ձեռք բերած յուրաքանչյուր աշխատողի համար կատարվող պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների վրա:

Հոդված 4 . Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից: