Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-10743-18.01.2011-ՏՀ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի ապրիլի 3-ի ՀՕ-169 օրենքում (այսուհետ` Օրենք) կատարել հետեւյալ լրացումները.

1. Օրենքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասի թ) կետում «կնիքը» բառից հետո լրացնել` «եթե իրավաբանական անձը կնիք ունի» բառերով,

 2. Օրենքի 15-րդ հոդվածի 3-րդ մասի է) կետում «կնիքը» բառից հետո լրացնել` «եթե իրավաբանական անձը կնիք ունի» բառերով,

 3. Օրենքի 15-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 3-րդ եւ 4-րդ պարբերությունները «կնիքով» բառից հետո լրացնե`լ «եթե իրավաբանական անձը կնիք ունի» բառերով,

 4. Օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին մասի դ) կետը «փաստաթուղթ» բառից հետո լրացնել «եթե իրավաբանական անձը կնիք ունի» բառերով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրը: