Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-1829-08.12.2003-ՖՎ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1996 թվականի հունիսի 30-ի թիվ ՀՕ-69 օրենքի 55 հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«ՀՀ կենտրոնական բանկն ազատվում է հարկերից եւ տուրքերից: Սույն հոդվածով սահմանված արտոնությունը չի տարածվում մաքսային սահմանին վճարման ենթակա հարկերի, մաքսատուրքերի եւ մաքսավճարների վրա»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2004 թվականի ապրիլի 1-ից:
 
 

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Հայաստանի Հանրապետւթյան կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի ընդունման անհրաժեշտության մասին

Օրենքի նախագծով առաջարկվում է սահմանել, որ օրենքի 55 հոդվածով ՀՀ կենտրոնական բանկին վերապահված՝ բոլոր տեսակի հարկերից, տուրքերից եւ այլ պարտադիր վճարներից ազատելու արտոնությունը չի վերաբերվում ՀՀ մաքսային սահմանին վճարման ենթակա հարկերի, մաքսատուրքերի եւ մաքսավճարների վրա:

Առաջարկության ընդունումը ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից իրականացվող հիմնական գործառնությունների վրա չի անդրադառնա: