Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-9766-15.09.2010-ՏՀ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. ՈՒժը կորցրած ճանաչել «Ճանապարհային վճարի մասին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի (3 մարտի 1998 թվականի, ՀO-203) 10.1-րդ հոդվածի 6-րդ մասը:

ՀՈԴՎԱԾ 2.   Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հունվարի 1-ից: