Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-1813-04.12.2003-ՊԻ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության (5 մայիսի 1998 թվականի, ՀՕ-239) քաղաքացիական օրենսգրքի 442-րդ հոդվածի 5-րդ կետում «կառավարությունը» բառից հետո ավելացնել «եւ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը» բառերը, իսկ «կարող է» բառը փոխարինել «կարող են» բառով։

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը։