Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Պ-179-01.12.2003-ՖՎ,ԳԿ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Օրենքի 15 հոդվածի 3-րդ ենթակետում առաջին անգամ հիշատակվող «հրատարակությունների» բառից հետո տեքստը փոխարինել հետեւյալ բառակապակցությամբ՝ «ինչպես նաեւ գիտական , գիտահանրամատչելի, ուսումնական եւ գեղարվեստական գրականության հրատարակությունների իրացումը։»։

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդող օրվանից: