Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Պ-7963-26.04.2010-ՏՀ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԵԿԱՄՏԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-183 օրենքի 9-րդ հոդվածը լրացնել նոր «լ» ենթակետով.

«լ) Դրոշմապիտակների ձեռքբերման համար պետական բյուջե վճարված գումարները՝ բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի»:

Հոդված 2. « Սույն օրենքը ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հունվարի 1-ից:»: