Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Պ-837-23.02.2010-ՏՀ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԻ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հողի հարկի արտոնություններ տրամադրելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության  2009 թվականի ապրիլի 7-ի ՀO-79-Ն օրենքի  2-րդ հոդվածի «2009» թիվը փոխարինել «2010» թվով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից: 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Հողի հարկի արտոնություններ տրամադրելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում   փոփոխություն կատարելու  վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունման անհրաժեշտության մասին

Սույն օրենքի ընդունման կարեւորությունն ու հրատապությունը   պայմանավորված է «Հողի հարկի արտոնություններ տրամադրելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված արտոնությունների ժամկետի երկարաձգման   անհրաժեշտությամբ:

«Հողի հարկի արտոնություններ տրամադրելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի ընդունումից հետո  բազմաթիվ հարկատուներ օգտվել են տրամադրված հարկային արտոնություններից, ինչն էլ որոշակիորեն նպաստել է վերջիններիս սոցիալ-տնտեսական վիճակի  բարելավմանը:

Միաժամանակ բազմաթիվ քաղաքացիներ, ինչպես նաեւ համայնքների ղեկավարներ դիմել են Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը` բարձրացնելով հիշյալ արտոնություններից օգտվելու ժամկետը մինչեւ 2010 թվականի դեկտեմբերի 31-ը երկարացնելու հարցը: Խնդիրը կայանում է նրանում, որ հարկատուների մի մասը տարբեր օբյեկտիվ հանգաանքներով պայմանավորված չեն կարողացել  օգտվել տրամադրված հարկային արտոնություններից, որն էլ  սույն օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալու պատճառ է հանդիսացել:

Կարծում ենք նման քայլը`  էականորեն կթեթեւացնի այդ արտոնությունից մինչեւ այժմ չօգտված հարկատուների վիճակը, հնարավորություն տալով  իրենց ունեցած միջոցներն  ուղղել  գյուղատնտեսական նշանակութության հողերի մշակման աշխատանքներին: