Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-8182-08.02.2010-ՏՀ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (27 դեկտեմբերի 1997 թվականի, ՀՕ-186) 19-րդ հոդվածում 9.1-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«9.1. ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ
 
9.1.1 փոստային կապի ծառայությունների, բացառությամբ բաժանորդագրված պարբերականների առաքման համար` տարեկան բազային տուրքի
5000-ապատիկի չափով
9.1.2. բաժանորդագրված պարբերականների առաքման համար` տարեկան բազային տուրքի
200-ապատիկի չափով
9.1.3 սուրհանդակային կապի, բացի պետական սուրհանդակային կապի եւ հատուկ կապի ծառայությունների մատուցման համար` տարեկան բազային տուրքի
500-ապատիկի չափով»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից վեց ամիս հետո: