Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-811-04.02.2010-ՏՏ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության  1995 թվականի նոյեմբերի 7-ի ՀՕ-18 օրենքի (այսուհետ` Oրենք) Օրենքի 13.5 հավելվածի «Աղնջաձոր-Թառաթումբ սահմանագիծը` «Բ»-«Գ»» հատվածը եւ  13.20 հավելվածի «Թառաթումբ-Աղնջաձոր սահմանագիծը` «Ա»-«Բ»» հատվածը համապատասխանաբար շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«ԱՂՆՋԱՁՈՐ - ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ  ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

Բարձունքի գագաթին   գտնվող Աղնջաձոր, Թառաթումբ գյուղական համայնքների եւ Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանամ «Գ» հանգուցային սահմանակետից, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արեւելք, անցնում 344 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արեւելք, ջրբաժանով` թիվ 2-6 սահմանակետերով անցնում 958 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արեւելք, ջրբաժանի թիվ 8 սահմանակետով անցնում 592 մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին:  Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, լանջի թիվ 10 սահմանակետով անցնում 443 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արեւելք, դաշտային ճանապարհով անցնում 214 մ, հասնում լանջի թիվ 12 սահմանակետին:  Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արեւմուտք, լանջերով, թիվ 13-15 սահմանակետերով անցնում 534 մ, հասնում լանջի թիվ 16 սահմանակետին, ապա  թեքվում է դեպի հարավ, լանջի թիվ 17 սահմանակետով անցնում 547 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ18 սահմանակետին, այնուհետեւ շարունակվում է դեպի հարավ, անցնում 102 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արեւելք, թիվ 20 սահմանակետով անցնում 484 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արեւելք, ապա հյուսիս-արեւելք, ջրբաժանի թիվ 22-36 սահմանակետերով անցնում 3652 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 37 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արեւելք, անցնում 351 մ, հասնում գագաթի վրա գտնվող թիվ 38 սահմանակետին:  Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արեւելք, ջրբաժանի թիվ 39-44 սահմանակետերով անցնելով 2695 մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արեւելք, անցնում 358 մ, հասնում Սելիմ գետի ափին գտնվող թիվ 46 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արեւելք, Սելիմ գետի թիվ 47-51 սահմանակետերով անցնում 644 մ, հասնում գետի ափին գտնվող  Աղնջաձոր, Թառաթումբ եւ Քարագլուխ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ» - «Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11919 մ է:

ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ - ԱՂՆՋԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

Բարձունքի գագաթին   գտնվող Թառաթումբ, Աղնջաձոր գյուղական համայնքների եւ Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանամ «Ա» հանգուցային սահմանակետից, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արեւելք, անցնում 344 մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արեւելք, ջրբաժանով` թիվ 2-6 սահմանակետերով անցնում 958 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արեւելք, ջրբաժանի թիվ 8 սահմանակետով անցնում 592 մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին:  Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, լանջի թիվ 10 սահմանակետով անցնում 443 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արեւելք, դաշտային ճանապարհով անցնում 214 մ, հասնում լանջի թիվ 12 սահմանակետին:  Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արեւմուտք, լանջերով, թիվ 13-15 սահմանակետերով անցնում 534 մ, հասնում լանջի թիվ 16 սահմանակետին, ապա  թեքվում է դեպի հարավ, լանջի թիվ 17 սահմանակետով անցնում 547 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ18 սահմանակետին, այնուհետեւ շարունակվում է դեպի հարավ, անցնում 102 մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արեւելք, թիվ 20 սահմանակետով անցնում 484 մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արեւելք, ապա հյուսիս-արեւելք, ջրբաժանի թիվ 22-36 սահմանակետերով անցնում 3652 մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 37 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արեւելք, անցնում 351 մ, հասնում գագաթի վրա գտնվող թիվ 38 սահմանակետին:  Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արեւելք, ջրբաժանի թիվ 39-44 սահմանակետերով անցնելով 2695 մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արեւելք, անցնում 358 մ, հասնում Սելիմ գետի ափին գտնվող թիվ 46 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արեւելք, Սելիմ գետի թիվ 47-51 սահմանակետերով անցնում 644 մ, հասնում գետի ափին գտնվող  Թառաթումբ, Աղնջաձոր եւ Քարագլուխ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11919 մ է:»:

Հոդված 2. Oրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17-րդ հոդվածով.

«Հոդված 17. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 17.1-17.81 -ում:»:

Հոդված 3. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.1-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.1. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կապան  քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.1-ում :»:

Հոդված 4. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.2-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.2. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Դաստակերտ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Դաստակերտ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.2-ում :»:

Հոդված 5. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.3-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.3. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաջարան քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաջարայն քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.3-ում :»:

Հոդված 6. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.4-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.4. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ագարակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ագարակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.4-ում :»:

Հոդված 7. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.5-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.5. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ալվանք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ալվանք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.5-ում :»:

Հոդված 8. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.6-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.6. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ակներ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ակներ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.6-ում :»:

Հոդված 9.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.7-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.7. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աղիտու գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աղիտու գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.7-ում :»:

Հոդված 10. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.8-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.8. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աղվանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աղվանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.8-ում :»:

Հոդված 11. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.9-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.9. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աճանան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աճանան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.9-ում :»:

Հոդված 12. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.10-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.10. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Անգեղակոթ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Անգեղակոթ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.10-ում :»:

Հոդված 13. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.11-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.11. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Անտառաշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Անտառաշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.11-ում :»:

Հոդված 14. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.12-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.12. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աշոտավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աշոտավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.12-ում :»:

Հոդված 15. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.13-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.13. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Առաջաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Առաջաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.13-ում :»:

Հոդված 16.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.14-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.14. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Արծվանիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Արծվանիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.14-ում :»:

Հոդված 17. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.15-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.15. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Արեւիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Արեւիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.15-ում :»:

Հոդված 18. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.16-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.16. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բարձրավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բարձրավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.16-ում :»:

Հոդված 19.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.17-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.17. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բնունիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բնունիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.17-ում :»:

Հոդված 20. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.18-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.18. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բռնակոթ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բռնակոթ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.18-ում :»:

Հոդված 21. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.19-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.19. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գեղանուշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գեղանուշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.19-ում :»:

Հոդված 22. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.20-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.20. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գեղի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գեղի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.20-ում :»:

Հոդված 23. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.21-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.21. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորայք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորայք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.21-ում :»:

Հոդված 24. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.22-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.22. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գուդեմնիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գուդեմնիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.22-ում :»:

Հոդված 25.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.23-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.23. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Դավիթ Բեկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Դավիթ Բեկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.23-ում :»:

Հոդված 26.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.24-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.24. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Եղեգ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Եղեգ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.24-ում :»:

Հոդված 27. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.25-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.25. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Թանահատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Թանահատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.25-ում :»:

Հոդված 28.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.26-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.26. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Թասիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Թասիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.26-ում :»:

Հոդված 29.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.27-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.27. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Իշխանասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Իշխանասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.27-ում :»:

Հոդված 30. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.28-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.28. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լեհվազ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լեհվազ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.28-ում :»:

Հոդված 31. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.29-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.29. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լեռնաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լեռնաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.29-ում :»:

Հոդված 32. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.30-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.30. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լիճք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լիճք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.30-ում :»:

Հոդված 33.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.31-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.31. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.31-ում :»:

Հոդված 34. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.32-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.32. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խնածախ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խնածախ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.32-ում :»:

Հոդված 35.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.33-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.33 Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խնձորեսկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խնձորեսկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.33-ում :»:

Հոդված 36.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.34-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.34 Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խոզնավար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խոզնավար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.34-ում :»:

Հոդված 37.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.35-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.35 Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ծավ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ծավ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.35-ում :»:

Հոդված 38. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.36-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.36 Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ծղուկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ծղուկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.36-ում :»:

Հոդված 39. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.37-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.37 Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կաղնուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կաղնուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.37-ում :»:

Հոդված 40. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.38-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.38 Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կարճեւան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կարճեւան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.38-ում :»:

Հոդված 41. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.39-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.39 Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կուրիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կուրիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.39-ում :»:

Հոդված 42.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.40-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.40 Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Հալիձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Հալիձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.40-ում :»:

Հոդված 43.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.41-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.41 Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Հարժիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Հարժիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.41-ում :»:

Հոդված 44.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.42-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.42 Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ձորաստան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ձորաստան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.42-ում :»:

Հոդված 45.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.43-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.43 Հյաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ճակատեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ճակատեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.43-ում :»:

Հոդված 46.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.44-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.44 Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մուցք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մուցք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.44-ում :»:

Հոդված 47.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.45-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.45 Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ներքին Հանդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ներքին Հանդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.45-ում :»:

Հոդված 48.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.46-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.46 Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նժդեհ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նժդեհ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.46-ում :»:

Հոդված 49.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.47-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.47. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նորաշենիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նորաշենիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.47-ում :»:

Հոդված 50. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.48-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.48. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նորավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նորավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.48-ում :»:

Հոդված 51. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.49-րդ հոդվածով`

Հոդված 17.49. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նոր Աստղաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ագարակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.49-ում :»:

Հոդված 52.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.50-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.50. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շաղատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շաղատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.50-ում :»:

Հոդված 53. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.51-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.51. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շաքի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շաքի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.51-ում:»:

Հոդված 54.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.52-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.52. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շենաթաղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շենաթաղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.52-ում :»:

Հոդված 55. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.53-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.53. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շիկահող գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շիկահող գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.53-ում :»:

Հոդված 56.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.54-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.54. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շինուհայր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շինուհայր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.54-ում :»:

Հոդված 57.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.55-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.55. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շվանիձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շվանիձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.55-ում :»:

Հոդված 58. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.56-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.56. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շուռնուխ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շուռնուխ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.56-ում :»:

Հոդված 59. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.57-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.57. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Որոտան (Գորիսի շրջ.) գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Որոտան (Գորիսի շրջ.)  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.57-ում :»:

Հոդված 60. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.58-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.58. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սալվարդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սալվարդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.58-ում :»:

Հոդված 61.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.59-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.59. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սառնակունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սառնակունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.59-ում :»:

Հոդված 62. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.60-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.60. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սյունիք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սյունիք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.60-ում :»:

Հոդված 63. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.61-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.61. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սպանդարյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սպանդարյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.61-ում :»:

Հոդված 64. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.62-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.62. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.62-ում :»:

Հոդված 65. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.63-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.63. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սեւաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սեւաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.63-ում :»:

Հոդված 66. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.64-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.64. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վահրավար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վահրավար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.64-ում :»:

Հոդված 67. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.65-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.65. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վաղատուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վաղատուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.65-ում :»:

Հոդված 68. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.66-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.66. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վանեք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վանեք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.66-ում :»:

Հոդված 69. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.67-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.67. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վարդանիձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վարդանիձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.67-ում :»:

Հոդված 70. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.68-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.68. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վարդավանք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վարդավանք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.68-ում :»:

Հոդված 71. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.69-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.69. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վերին Խոտանան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վերին Խոտանան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.69-ում :»:

Հոդված 72. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.70-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.70. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վերիշեն    գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վերիշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.70-ում :»:

Հոդված 73. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.71-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.71. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տաթեւ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տաթեւ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.71-ում :»:

Հոդված 74. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.72-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.72. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տանձավեր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տանձավեր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.72-ում :»:

Հոդված 75. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.73-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.73. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տանձատափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տանձատափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.73-ում :»:

Հոդված 76. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.74-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.74. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տաշտուն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տաշտուն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.74-ում :»:

Հոդված 77.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.75-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.75. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տավրուս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տավրուս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.75-ում :»:

Հոդված 78. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.76-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.76. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տոլորս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տոլորս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.76-ում :»:

Հոդված 79. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.77-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.77. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ուժանիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ուժանիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.77-ում :»:

Հոդված 80. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.78-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.78. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաշունի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաշունի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.78-ում :»:

Հոդված 81. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.79-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.79. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաջարան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաջարան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.79-ում :»:

Հոդված 82. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.80-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.80. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քարահունջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քարահունջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.80-ում :»:

Հոդված 83. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.81-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.81. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Օխտար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շիկահող գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.81-ում :»:

Հոդված 84. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 18.1-18.50 -ում:»:

Հոդված 85.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.1-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.1. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.1-ում :»:

Հոդված 86. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.2-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.2. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ազատամուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ազատամուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.2-ում :»:

Հոդված 87. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.3-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.3. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ակնաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ակնաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.3-ում :»:

Հոդված 88.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.4-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.4. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աղավնավանք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աղավնավանք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.4-ում :»:

Հոդված 89. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.5-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.5. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի ԱՃարկուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի ԱՃարկուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.5-ում :»:

Հոդված 90. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.6-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.6. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Այգեհովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Այգեհովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.6-ում :»:

Հոդված 91. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.7-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.7. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Այգեձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Այգեձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.7-ում :»:

Հոդված 92. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.8-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.8. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աչաջուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աչաջուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.8-ում :»:

Հոդված 93.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.9-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.9. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Արծվաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Արծվաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.9-ում :»:

Հոդված 94. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.10-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.10. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Արճիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Արճիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.10-ում :»:

Հոդված 95.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.11-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.11. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բաղանիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բաղանիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.11-ում :»:

Հոդված 96. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.12-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.12. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բարեկամավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բարեկամավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.12-ում :»:

Հոդված 97.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.13-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.13. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բերդավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բերդավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.13-ում :»:

Հոդված 98.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.14-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.14. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գանձաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գանձաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.14-ում :»:

Հոդված 99.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.15-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.15. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գետահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գետահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.15-ում :»:

Հոդված 100.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.16-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.16. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գոշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գոշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.16-ում :»:

Հոդված 101. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.17-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.17. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիտավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիտավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.17-ում :»:

Հոդված 102.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.18-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.18. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դովեղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դովեղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.18-ում :»:

Հոդված 103.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.19-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.19. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ենոքավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ենոքավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.19-ում :»:

Հոդված 104.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.20-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.20. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Զորական գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Զորական գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.20-ում :»:

Հոդված 105.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.21-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.21. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Թեղուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Թեղուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.21-ում :»:

Հոդված 106.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.22-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.22. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Իծաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Իծաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.22-ում :»:

Հոդված 107. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.23-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.23. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լճկաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լճկաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.23-ում :»:

Հոդված 108.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.24-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.24. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լուսահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լուսահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.24-ում :»:

Հոդված 109. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.25-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.25. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լուսաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լուսաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.25-ում :»:

Հոդված 110.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.26-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.26. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Խաշթառակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Խաշթառակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.26-ում :»:

Հոդված 111.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.27-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.27. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Խաչարձան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Խաչարձան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.27-ում :»:

Հոդված 112.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.28-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.28. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ծաղկավան (Իջեւանի շրջան) գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ծաղկավան (Իջեւանի շրջան) գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.28-ում :»:

Հոդված 113.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.29-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.29. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ծաղկավան (Տավուշի շրջան)  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ծաղկավան (Տավուշի շրջան)  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.29-ում :»:

Հոդված 114.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.30-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.30. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կիրանց գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կիրանց գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.30-ում :»:

Հոդված 115. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.31-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.31. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կոթի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կոթի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.31-ում :»:

Հոդված 116. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.32-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.32. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կողբ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կողբ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.32-ում :»:

Հոդված 117. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.33-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.33. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Հաղարծին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Հաղարծին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.33-ում :»:

Հոդված 118. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.34-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.34. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Հաղթանակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Հաղթանակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.34-ում :»:

Հոդված 119.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.35-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.35. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Հովք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Հովք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.35-ում :»:

Հոդված 120.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.36-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.36. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Նավուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Նավուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.36-ում :»:

Հոդված 121.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.37-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.37. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.37-ում :»:

Հոդված 122.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.38-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.38. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Նորաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Նորաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.38-ում :»:

Հոդված 123.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.39-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.39. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ոսկեպար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ոսկեպար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.39-ում :»:

Հոդված 124.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.40-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.40. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ոսկեվան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ոսկեվան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.40-ում :»:

Հոդված 125.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.41-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.41. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Չինարի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Չինարի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.41-ում :»:

Հոդված 126.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.42-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.42. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Չինչին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Չինչին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.42-ում :»:

Հոդված 127.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.43-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.43. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Պառավաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Պառավաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.43-ում :»:

Հոդված 128. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.44-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.44. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ջուջեւան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ջուջեւան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.44-ում :»:

Հոդված 129.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.45-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.45. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Սարիգյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Սարիգյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.45-ում :»:

Հոդված 130.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.46-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.46 Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Սեւքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Սեւքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.46-ում :»:

Հոդված 131.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.47-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.47. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վազաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վազաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.47-ում :»:

Հոդված 132.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.48-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.48. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վարագավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վարագավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.48-ում :»:

Հոդված 133.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.49-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.49. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վերին Կարմիր աղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վերին Կարմիր աղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.49-ում :»:

Հոդված 134.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.50-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.50. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Տավուշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Տավուշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.50-ում :»:

Հոդված 135. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի ընդունման անհրաժեշտության

«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է հետեւյալ հանգամանքով`

Համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող հողատարածքներում տեղական ինքնակառավարման տարածման եւ իրականացման  իրավական անհրաժեշտությունը հստակ սահմանված Է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերությունում» որտեղ նշվում է, որ «Տեղական ինքնակառավարումը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում»: Փաստացի ՀՀ օրենսդրությունը պարտադրում է տեղական ինքնակառավարման տարածումը եւ իրականացնումը Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում:

Համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող հողերը համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկելը հնարավորություն կտա ոչ միայն արդյունավետ կազմակերպել առկա հողային ֆոնդի կառավարումը, այլ նաեւ զգալիորեն ավելացնել տեղական բյուջեի եկամուտները հողերի վարձավճարի, հողի հարկի եւ գույքահարկի, ինչպես նաեւ հողերի օտարումներից գոյացած միջոցների հաշվին:

Աշխատանքները իրականացվել են ՀՀ կառավարության 27.10.05թ. N1873 որոշմամբ հաստատված ՀՀ համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարբեր կատեգորիաների հողերը համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկելու ծրագրի հայեցակարգին համապատասխան` համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող հողերը   բաշխվել են դրանց սահմանակից համայնքների միջեւ, քաղաքային համայնքների վարչական սահմաններում հողեր չեն ընդգրկվել

Համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող հողերի բաշխման տարբերակների մշակումը իրականացվել է համայնքների տվյալների եւ բազմաթիվ գործոնների համադրմամբ, հաշվի առնելով`

Ներկայացված նախագծով ՀՀ Տավուշի մարզի Հաղթանակ համայնքի ավագանու համաձայնությամբ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողերից 7.68 հա անցել է Լճկձոր համայնքին: Զորական համայնքի ավագանու համաձայնությամբ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողերից 1.34  հա անցել է Կողբ համայնքին: Կողբ համայնքի ավագանու համաձայնությամբ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողերից 3.52 հա անցել է Բերդավան համայնքին: Արծվաբերդ համայնքի ավագանու համաձայնությամբ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողերից 5.7 հա անցել է Նորաշեն համայնքին: Ծաղկավան (Իջեւանի շրջան) համայնքի ավագանու համաձայնությամբ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողերից 1.7 հա անցել է Սարիգյուղ համայնքին: Այգեձոր համայնքի ավագանու համաձայնությամբ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողերից 0.14 հա անցել է Չինարի համայնքին: Ոսկեվան եւ Ջուջեւան համայնքների ավագանիների համաձայնությամբ Ոսկեվան համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողերից 1 հա եւ Ջուջեւան համայնքից` 1 հա անցել է Դովեղ համայնքին:

ՀՀ Սյունիքի մարզի Լեռնաձոր համայնքի ավագանու համաձայնությամբ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողերից 320 հա անցել է Քաջարան գյուղական համայնքին: Աճանան համայնքի ավագանու համաձայնությամբ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողերից 13.01  հա անցել է Կապան համայնքին:

Նախագծով նախատեսվում է փոփոխություն կատարել ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Աղնջաձոր եւ Թառաթումբ գյուղական համայնքների վարչական սահմաններում, որը պայմանավորված է Թառաթումբ համայնքի կողմից այդ տարածքները երկար ժամանակ օգտագործման հանգամանքով: Այդ կապակցությամբ Աղնջաձոր համայնքի ղեկավարը տվել է իր համաձայնությունը 255.59 հա հողամասը Թառաթումբ համայնքի վարչական սահմաններում ընդգրկելու համար:

Նախագիծը քննարկվել եւ հավանության է արժանացել ՀՀ վարչապետի 07.02.05թ. N67-Ա որոշմամբ ստեղծված ՀՀ մարզերի եւ համայնքների վարչական սահմանների նկարագրման աշխատանքների կարգավորման կառավարական հանձնաժողովի նիստում: