Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Պ-731-02.10.2009-ՏՀ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-107 օրենքի 20-րդ հոդվածի վերջին պարբերությունից հանել «2203» թիվը:

Հոդված 2. Օրենքի 28.6 հոդվածի 1-ին եւ 2-րդ պարբերություններից հանել «2203» թիվը:

Հոդված 3. Սույն օրենքը ուժի մեջ է մտնում 2010թվականի հունվարի 1-ից: