Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Պ-604-28.04.2009-ՍՀ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության  2002 թվականի նոյեմբերի  19-ի ՀՕ-519-ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք)  45-րդ  հոդվածի 5-րդ մասի`

1) 4-րդ  կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«4) ծնողներից (որդեգրողներից, խնամակալներից) մեկի` հաշմանդամ երեխային մինչեւ նրա 18 տարին լրանալը կամ խնամակալ ճանաչված անձի` առաջին խմբի եւ 3-րդ աստիճանի սահմանափակում ունեցող հաշմանդամին խնամելու ժամանակահատվածը` տասը տարուց ոչ ավելի.».

2) 7-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«7) սպայական կազմի, ենթասպայական կազմի եւ գերակետիկ ծառայության զինծառայող ամուսնու հետ համատեղ ապրած ժամանակահատվածը` սակայն ութ տարուց ոչ ավելի.»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2010 թվականի հունվարի 1-ից:

Հիմնավորում

«Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում  փոփոխություններ  կատարելու մասին»  եւ «ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթի ընդունման անհրաժեշտության

Նախագծերի փաթեթով առաջարկվում է`

ա/ 3-րդ աստիճանի սահմանափակում ունեցող հաշմանդամին խնամակալ ճանաչված անձի խնամելու ժամանակահատվածը հաշվառել որպես ապահովագրական ստաժ:

բ/ սպայական կազմի, ենթասպայական կազմի եւ գերակետիկ ծառայության զինծառայող ամուսինների հետ համատեղ ապրած ժամանակահատվածը չկապել մասնագիտական աշխատանքի տեղավորվելու հնարավորության հետ եւ հաշվառել որպես ապահովագրական ստաժ, սակայն ութ տարուց ոչ ավելի:

Առաջարկվող փոփոխություններով գործող կենսաթոշակային համակարգը կդառնա ավելի հասցեական: