Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Պ-547-26.02.2009-ՍՀ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության  2003 թվականի մարտի 31-ի ՀՕ-519-ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք)  45-րդ  հոդվածի 5-րդ մասի 5-րդ  կետից  «` վեց տարուց ոչ ավելի» բառերը հանել:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2010 թվականի հունվարի 1-ից: 


Հիմնավորում

«Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում  փոփոխություն կատարելու մասին»  ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունման անհրաժեշտության

Նախագծով առաջարկվում է ծնողներից մեկին`  յուրաքանչյուր երեխայի երկու տարին լրանալը երեխային խնամելու ժամանակահատվածը հաշվառել որպես ապահովագրական ստաժ` առանց սահմանափակումների: