Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-537-17.02.2009-ՏՀ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի սեպտեմբերի 30-ի ՀՕ-155 օրենքը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 36.3 հոդվածով`

«Հոդված 36.3 Ձեռագործ գորգերի իրացումից ստացված եկամուտը

Շահութահարկի վճարումից ազատվում են ձեռագործ գորգերի արտադրությամբ զբաղված հարկատուները` իրենց կողմից ձեռագործ գորգերի իրացումից ստացված եկամուտի մասով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: