Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-3253-12.09.2008-ՊԱ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ  1. «Փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության  2005 թվականի հուլիսի 8-ի ՀՕ-171-Ն օրենքի 57-րդ հոդվածի 1-ին մասի «զ» կետը ուժը կորցրած ճանաչել:

ՀՈԴՎԱԾ  2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրվանից: