Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-3252-12.09.2008-ՊԱ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ  1. «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության  2002 թվականի հուլիսի 3-ի ՀՕ-407-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք)  24-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 7-րդ կետը ուժը կորցրած ճանաչել:

ՀՈԴՎԱԾ  2. Օրենքի 24-րդ հոդվածի 8-րդ մասի «անվանական զենքով եւ» բառերը հանել:

ՀՈԴՎԱԾ 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: