Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-3141-21.08.2008-ՏՀ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. Լիցենզավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (30 մայիսի 2001թվականի, ՀՕ-193) 43-րդ հոդվածի 2-րդ կետի աղյուսակի 11-րդ բաժինը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

11. ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ
 
1. մաքսային պահեստներում մաքսային հսկողության ներքո ապրանքների պահպանություն
ԿՄ
Բ
-
-
Մ
-
Հ
Վ
2. անմաքս առեւտրի խանութներում մաքսային հսկողության ներքո ապրանքների իրացում
ԿՄ
Բ
-
-
Մ
-
Հ
Վ
3. ազատ մաքսային պահեստներում մաքսային հսկողության ներքո ապրանքների պահպանություն
ԿՄ
Բ
-
-
Մ
-
Հ
Վ
4. մաքսային միջնորդական գործունեություն
ԿՄ
Բ
Ա
-
Մ
Ո
Հ
-
5. մաքսային փոխադրողի գործունեություն
ԿՄ
Բ
Ա
-
Մ
-
Հ
-
6. մաքսային հսկողության տարածքների կազմակերպում
ԿՄ
Բ
-
-
Մ
-
Հ
Վ
7. ազատ տնտեսական գոտիների շահագործում
ԿՄ
Բ
-
-
-
-
Հ
Վ
8. ազատ տնտեսական գոտիների կազմակերպում
ԿՄ
Բ
-
-
-
-
Հ
Վ