Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-27811-29.05.2008-ՖՎ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Սնանկության մասին  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (25 դեկտեմբերի 2006 թվական, ՀՕ-51-Ն) 19-րդ հոդվածի 1-ին մասի «գ» կետի 5-րդ պարբերությունում  «դեպոզիտարիային» բառից հետո լրացնել «, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վարկային բյուրոներին» բառերը:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից վեց ամիս հետո: