Armenian ARMSCII Armenian
Երկրորդ ընթերցում
Կ-2122-30.04.2008-ՏՀ-010/2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական  օրենսգրքի  (5 1998 թվականի մայիսի 5-ի, ՀO-239) 65-րդ գլխում «Արտոնագրերի մասին» բառերը փոխարինել «Գյուտերի, օգտակար մոդելների, արդյունաբերական նմուշների մասին» բառերով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2009 թվականի հունվարի  1-ից: