Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-0791-15.08.2007,26.12.2007-ՏՀ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Բաժնետիրական ընկերությունների  մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՀՕ-232 օրենքի հոդված 23-ի 2-րդ մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությամբ`

«Այն ընկերությունը, որի բաժնետոմսերի հարյուր տոկոսը պատկանում է պետությանը կամ համայնքին` կարող է վերակազմավորվել պետական կամ համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպության»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: