Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
191-12.12.2007-ՖՎ-011/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ՀՀ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը ՈՐՈՇՈՒՄ  Է.

Հաստատել Հայստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի 2008 թվականի գործունեության ծրագիրը:

ԾՐԱԳԻՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
Հ/Հ
Վերահսկողության թեման
Վերահսկողության կատարման ժամկետը
1. «Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին» ՀՀ կառավարության հաշվետվության վերաբերյալ եզրակացություն Համաձայն «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 87-րդ հոդվածի
2. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի 2007 թվականի տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ եզրակացություն  Համաձայն «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 103-րդ հոդվածի
3. Պետական գույքի մասնավորեցման ընթացիկ տարվա ծրագրի կատարման մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաշվետվության վերաբերյալ եզրակացություն  Համաձայն «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 109-րդ հոդվածի
4. Պետական պատվերի եւ ծրագրերի կատարման նպատակով պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման եւ բյուջետային մուտքերի ապահովման, ինչպես նաեւ պետական սեփականության կառավարման եւ օգտագործման մասին 
  
4.1. ՀՀ առողջապահության նախարարություն II կիսամյակ
4.2. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն I կիսամյակ
4.3. ՀՀ բնապահպանության նախարարություն II կիսամյակ
4.4. ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն I կիսամյակ
4.5. ՀՀ կառավարությանն առընթեր ոստիկանություն  I կիսամյակ
4.6 ՀՀ կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական կոմիտե եւ տարածքային ստորաբաժանումներ II կիսամյակ
4.7. ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան  I կիսամյակ
4.8. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան II կիսամյակ
4.9. ՀՀ Արարատի մարզպետարան II կիսամյակ
4.10 ՀՀ տրանսպորտի եւ կապի նախարարություն I կիսամյակ
4.11 «Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ II կիսամյակ
5. Ընդերքի օգտագործման տրամադրման օրինականության եւ ընդերքի օգտագործման մասին (ընտրանքային) Տարվա ընթացքում
6. Հայաստանի Հանրապետության համայքների կողմից բյուջետային միջոցների օգտագործման, համայնքային բյուջեի մուտքերի ապահովման, ինչպես նաեւ համայնքային սեփականության կառավարման եւ օգտագործման մասին  
6.1. ՀՀ Սյունիքի մարզ (ընտրանքային) I կիսամյակ
6.2. ՀՀ Արարատի մարզ (ընտրանքային) II կիսամյակ
6.3. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ (ընտրանքային) II կիսամյակ
6.4. Երեւան քաղաքի Կենտրոն համայնք  II կիսամյակ
6.5. Երեւան քաղաքի Դավթաշեն համայնք II կիսամյակ
6.6. Երեւան քաղաքի Նոր Նորք համայնք II կիսամյակ
7. Երեւանի քաղապետարանի կողմից
անշարժ գույքի կառավարման եւ օգտագործման մասին, այդ թվում`
 • հողամասերի օտարում եւ անհատույց օգտագործման իրավունքով փոխանցում,
 • հողամասերի կառուցապատման իրավունքի եւ օգտագործման տրամադրում
 • ինքնակամ կառույցների օրինականացում, 
 • շենքերի, շինությունների եւ ոչ բնակելի տարածքների հետ կապված գործարքների իրականացում
 • II կիսամյակ
  8. Պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունների լուծարման գործընթացի մասին (ընտրանքային) Տարվա ընթացքում
  9. «Սեւան» ազգային պարկի հողերի օգտագործման տրամադրման, այդ հողերի օգտագործման, ինչպես նաեւ վարձավճարների գանձման մասին II կիսամյակ
  10. ՀՀ պետական բյուջեներով նախատեսված հիմնական խմբին չդասվող այլ ծախսային ծրագրերով ՀՀ պետական այլ մարմիններին հատկացված միջոցների օգտագործման մասին  II կիսամյակ
  11. Օտարերկրյա պետությունների եւ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից ՀՀ կառավարությանը տրամադրված վարկային միջոցների օգտագործման մասին  
  11.1. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Բնական պաշարների կառավարման եւ չքավորության նվազեցման ծրագիր II կիսամյակ
  11.2. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյուղական ձեռնարկությունների եւ փոքրածավալ առեւտրային գյուղատնտեսության զարգացման ծրագիր  I կիսամյակ
  11.3. Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագիր I կիսամյակ
  11.4. Նավթ արդյունահանող երկրների կազմակերպության հիմնադրամի եւ Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Արտադրական ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագիր I կիսամյակ
  11.5. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Դատաիրավական բարեփոխումների երկրորդ ծրագիր II կիսամյակ
  11.6. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Քաղաքային ջեռուցման ծրագիր I կիսամյակ
  11.7. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Առողջապահության համակարգի արդիականացման ծրագիր  II կիսամյակ
  11.8. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Առողջապահության համակարգի արդիականացման երկրորդ ծրագիր II կիսամյակ
  11.9. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Թռչնագրիպին հակազդելու ծրագիր  I, II կիսամյակներ
  11.10. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Պատվարների անվտանգության երկրորդ ծրագիր II կիսամյակ
  11.11. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կրթության որակի եւ համապատասխանության ծրագիր II կիսամյակ