Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-1642-30.10.2007-ՏՀ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության (30 մայիսի 2001թվականի, ՀՕ-193) օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 16-րդ բաժնի 5-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.
 
«5. Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղեւորափոխադրումների կազմակերպում                  
5.1 անհատ ձեռնարկատերերի կողմից մարդատար-տաքսի մեկ ավտոմոբիլով ուղեւորափոխադրումների կազմակերպում ԿՄ  Բ              
5.2 անհատ ձեռնարկատերերի կողմից մեկից ավելի ավտոմոբիլներով եւ կազմակերպությունների կողմից(անկախ ավտոմոբիլների քանակից) մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղեւորափոխադրումների կազմակերպում ԿՄ Բ             »:

ՀՈԴՎԱԾ 2.. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: