Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Պ-110-04.09.2007-ՍՀ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Ուժը կորցրած ճանաչել «Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 11-րդ հոդվածի «ա» կետի առաջին ենթակետը:

Հոդված 2. Ուժը կորցրած ճանաչել Օրենքի 12-րդ եւ 13-րդ հոդվածները:

Հոդված 3. Ուժը կորցրած ճանաչել Օրենքի 22-րդ հոդվածի 4-րդ կետը:

Հոդված 4. Օրենքի 22-րդ հոդվածը լրացնել նոր` 4-րդ եւ 5-րդ կետերով` հետեւյալ բովանդակությամբ.

«4. Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափ է սահմանվում.

ա) առաջին երեխայի ծննդյան համար - 100 000 դրամը

բ) երկրորդ երեխայի ծննդյան համար - 150 000 դրամը

գ) երրորդ երեխայի ծննդյան համար - 250 000 դրամը

դ) չորրորդ եւ հաջորդ յուրաքանչյուր երեխայի ծննդյան համար - 400 000 դրամը

5. Ընտանեկան նպաստի համակարգում հաշվառված ընտանիքներում երեխայի (երեխաների) ծննդյան դեպքում, ինչպես նաեւ այն դեպքերում, երբ այդ ընտանիքը ընտանեկան նպաստի իրավունք է ձեռք բերում երեխայի ծննդով, սույն հոդվածով սահմանված երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափը կրկնապատկվում է:»:

Հոդված 5. Օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու կապակցությամբ Օրենքի 14-րդ եւ 27-րդ հոդվածները համապատասխանաբար համարել 12-րդ եւ 25-րդ հոդվածներ:

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից եւ տարածվում է 2008 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:
 


ՀԻՄՆԱՎՈՐՈւՄ

«Պետական նպաստների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի ընդունման

««Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է ծննդաբերությունը խթանելու, ծննդաբերության նկատմամբ պետական հոգածություն դրսեւորելու եւ երիտասարդ ընտանիքներին պետական աջակցություն ցուցաբերելու միտումներով: Նախագիծը մշակվել է ԱՊՀ եւ արեւելյան եվրոպայի երկրների առաջադեմ փորձի հաշվառմամբ: