Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-1013-29.08.2007-ԳԿ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (30 մայիսի 2001 թվականի, ՀՕ-193) 43-րդ հոդվածի երկրորդ մասի «9. Կրթության բնագավառ» բաժնում կատարել հետեւյալ փոփոխությունները.

1) աղյուսակի 1-ին կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ` «1. հիմնական հանրակրթական (ընդհանուր, մասնագիտացված, հատուկ) ծրագրերի իրականացում,

2) աղյուսակի 2-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ` «2. միջնակարգ հանրակրթական (ընդհանուր, մասնագիտացված, հատուկ) ծրագրերի իրականացում»,

3) աղյուսակի 3-րդ կետը հանել:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրը: