Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Պ-096-28.08.2007-ՏՀ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՄԱՐՄՆԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 16-րդ հոդվածի 4-րդ կետի վերջին նախադասությունը խմբագրել հետեւյալ նոր բովանդակությամբ.

«Հանձնաժողովի մեկ անդամի աշխատավարձի միջին տարեկան մեծությունը հաշվարկվում է` Հայաստանի Հանրապետության նախարարի` օրենքով սահմանված պաշտոնային դրույքաչափը եւ բազմապատկած 13-ով»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:
 

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈւՄ

«Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի ընդունման

Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմինն կարգավորում է ընդհանուր առմամբ չորս ոլորտ եւ հանձնաժողովի անդամի աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը չի կարող ավելին լինել, քան նախարարինն է, ուստի տրամաբանական չէ, որ նախարարի աշխատավարձից ավելի բարձր աշխատավարձ սահմանվի: