Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-072-09.08.2007-ՏՀ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Օրենքի 57-րդ հոդվածի 1-ին կետը լրացնել հետեւյալ բովանդակության նոր պարբերությամբ.

«Սույն հոդվածի երկրորդ մասով սահմանված դրույթները չեն տարածվում օֆշորային տարածքներում գրանցված ոչ ռեզիդենտների վրա: Օֆշորային տարածքների ցանկը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2008 թվականի հուլիսի 1-ից: