Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-072-09.08.2007-ՏՀ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Օրենքի 57-րդ հոդվածի 1-ին կետը լրացնել հետեւյալ բովանդակության նոր պարբերությամբ.

«Սույն օրենքի երկրորդ մասով սահմանված դրույթները չեն տարածվում օֆշորային տարածքներում գրանցված ոչ ռեզիդենտների վրա: Օֆշորային տարածքների ցանկը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2008 թվականի հուլիսի 1-ից:


ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի ընդունման վերաբերյալ

«Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նպատակահարմարությունը պայմա՟նա՟վորված է այն հանգամանքով, որ ներկայումս գործող օրենքի 57-րդ հոդվածի 1-ին կետով նախատեսված արտոնությունից օգտվող ոչ ռեզիդենտները, որպես կանոն, գրանցված են օֆշորային գոտիներում, ինչը հնարավորություն է տալիս նրանց խուսափել շահութահարկի վճարումից: