Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-067-08.08.2007-ՊԻ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի (17 հունիսի 1998 թվականի) 176-րդ հոդվածի 2-րդ կետը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությամբ՝

«Եթե անձի ներկայացուցիչը դիմումի քննությանը չի մասնակցում դատարանի կողմից անհարգելի ճանաչված պատճառներով կամ անձը ներկայացուցիչ չունի, ապա դիմումի քննությանը պարտադիր է այդ անձի բնակության վայրի խնամակալության եւ հոգաբարձության մարմնի ներկայացուցչի, իսկ բնակության վայրի անհայտ լինելու դեպքում հոգեբուժական հաստատության գտնվելու վայրի խնամակալության եւ հոգաբարձության մարմնի ներկայացուցչի մասնակցությունը, որը հանդես է գալիս որպես այդ անձի ներկայացուցիչ։»:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրվանից։


ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի ընդունման վերաբերյալ

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենս՟գրքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունումը պայմանավորված է նրանով, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 176-րդ հոդվածի համաձայն` հոգեբուժական հիվանդանոցային հարկադիր բուժման վերաբերյալ քաղաքացու դիմումի քննությանը պարտադիր է այն անձի ներկայացուցչի մասնակցությունը, որի նկատմամբ լուծվում է բուժման հարցը: Այս պահանջը գործնականում մեծ դժվարություններ է առաջացնում, քանի որ հիվանդներից շատերի ներկայացուցիչները առանց հարգելի պատճառների չեն ներկայանում դատարան, որոշ հիվանդներ ընդհանրապես ներկայացուցիչներ չունեն, մյուսներն անկարող են եւ ոչինչ չեն գիտակցում, այդ պատճառով անհնար է լինում ապահովել ներկայացուցչի մասնակցությունը եւ քննել դիմումը:

Եթե ներկայացուցիչ չլինի, դատարանը չի քննի գործը, հետեւաբար բուժում չի նշանակվի, եւ կստացվի հիվանդի հարկադրական տեղակայում հոգեբուժարանում սահմանված ժամկետից ավելի, որը չի թույլատրվում օրենքով:

Այսպիսով, նշված օրենքի նախագծի ընդունմամբ կլրացվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում տեղ գտած բացը, ինչը հնարավորություն կստեղծի հիվանդի ներկայացուցչի բացակայության դեպքում դատարանում քնել դիմումը խնամակալության եւ հոգաբարձության մարմնի ներկայացուցչի մասնակցությամբ: