Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-1148-28.04.2007-ՖՎ-011/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ՀՀ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության 2006 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը եկամուտների գծով՝  441,483,135.6 հազար դրամ, ծախսերի գծով՝ 481,183,188.4 հազար դրամ, բյուջեի դեֆիցիտը՝  39,700,052.8 հազար  դրամ:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից: