Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-10484-18.12.2006-ՖՎ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաuտանի Հանրապետության (27 դեկտեմբերի 1997 թվականի, ՀO-186) օրենքի 19-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 14.4-րդ կետով.
 
«14.4. Ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման համար` բազային տուրքի տարեկան 100000-ապատիկի չափով:»:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից: