Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-10034-09.11.2006-ՖՎ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Հայատանի Հանրապետության օրենքի (30 մայիuի 2001 թվականի, ՀO-193) 43-րդհոդվածի 2-րդ կետի «4. Արժութային կարգավորման բնագավառ» բաժնի 1-ին մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`
 
1. Արտարժույթի դիլերային-բրոքերային առքուվաճառք    ԿԲ   Բ     -   -    -    Ո   Հ   Վ 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից եռամսյա ժամկետում մինչեւ սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը արտարժույթի դիլերային առքուվաճառքի լիցենզիա ստացած անձանց լիցենզիաները վերաձեւակերպվում են սույն օրենքին համապատասխան: Լիցենզիաների վերաձեւակերպման համար պետական տուրք չի գանձվում:

Հոդված 3. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման oրվանից վեց ամիu հետո: