Armenian ARMSCII Armenian
Կ-10033-09.11.2006-ՖՎ-010/2ամբ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի (30 հունիսի 1996 թվականի, ՀՕ-69)  49-րդ հոդվածի երկրորդ մասի «բ» եւ «գ» կետերը «դիլերների» բառից հետո լրացնել  «-բրոքերների» բառով:

Հոդված 2. Օրենքի ամբողջ տեքստում «մետաղադրամ» բառը  եւ դրա համապատասխան հոլովաձեւերը փոխարինել «մետաղադրամ (այդ թվում՝ հուշադրամ)» բառերով եւ դրանց համապատասխան հոլովաձեւերով:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման հաջորդ օրվանից: