Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-10032-09.11.2006-ՖՎ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Վարկային կազմակերպությունների մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի (29 մայիսի 2002 թվականի, ՀO-359) 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի «զ» կետում «թանկարժեք մետաղների բանկային (uտանդարտացված) ձուլակտորներ» բառերը փոխարինել «բանկային ոսկի եւ ստանդարտացված ձուլակտորներ» բառերով: