Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-10031-09.11.2006-ՖՎ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԲԱՆԿԵՐԻ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Բանկերի եւ բանկային գործունեության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի (30 հունիuի 1996 թվականի, ՀO-68) 34-րդ հոդվածի 1-ին կետի «թ» ենթակետում «թանկարժեք մետաղների բանկային (uտանդարտացված) ձուլակտորներ» բառերը փոխարինել «բանկային ոսկի եւ ստանդարտացված ձուլակտորներ» բառերով: