Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-10031-09.11.2006-ՖՎ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԲԱՆԿԵՐԻ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի (30 հունիuի 1996 թվականի, ՀO-68) 34-րդ հոդվածի 1-ին կետի «թ» ենթակետում «թանկարժեք մետաղների բանկային (uտանդարտացված) ձուլակտորներ» բառերը փոխարինել «բանկային ոսկի եւ ստանդարտացված ձուլակտորներ» բառերով: