Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-8754-12.05.2006-ՊԻ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ ՀՕ-186 օրենքի`

ա/ 22-րդ հոդվածը լրացնել «իգ» կետով հետեւյալ բովանդակությամբ.

«Մարդու իրավունքների պաշտպանը` իր կողմից ներկայացվող հայցերով»,

բ/ 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի  «ը» կետում «արտաքին գործերի նախարարի» բառերից հետո լրացնել. «, Մարդու իրավունքների պաշտպանի» բառերը:

գ/ 29-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «զբաղվածության հիմնադրամը» բառերից հետո լրացնել «, Մարդու իրավունքների պաշտպանը» բառերը»: