Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-8712-06.05.2006-ՊԻ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի ( 1998 թվականի հունիuի 17-ի) 223-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

« 2) սույն օրենսգրքի 205 հոդվածում նախատեսված անձինք` փաստաբանների միջոցով»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից: