Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-8711-06.05.2006-ՊԻ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԴԱՏԱՐԱՆԱԿԱԶՄՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Դատարանակազմության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի ( 1998 թվականի հունիuի 18-ի թիվ ՀՕ-233) 23-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից: