Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-869-04.05.2006-ՊԻ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (7 նոյեմբերի 1995 թվականի, ՀՕ-18) հավելված 2-ի Հայաստանի Հանրապետության համայնքների եւ բնակավայրերի ցանկի 2.1.բաժնի 5., 9., 13., 16., 19., 25., 26., 34., 37., 62., 67., 72., 77., 94.,104., 115. կետերը, 2.3 բաժնի 43., 88. կետերը, 2.4.բաժնի 10., 27.,36., 58 կետերը, 2.5. բաժնի 26. կետը, 2.6.բաժնի 45., 58. կետերը, 2.7. բաժնի 12., 22., 33., 65., 84., 95. կետերը, 2.8. բաժնի 9., 24., 26., 32., 38., 42., 60., 66., 76., 82., 83., 92., 94., 106., կետերը եւ 2.10. բաժնի 30., 62., կետերը համապատասխանաբար շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«

Մարզի անվանումը

Համայնքի անվանումը

Բնակավայրի անվանումը

 

 

Արագածոտն

5. Ագարակավան

Ագարակավան գյուղ

 

 

 

9. Սադունց

Սադունց գյուղ

 

 

 

13. Մեծաձոր

Մեծաձոր գյուղ

 

 

 

16.Արագածավան

Արագածավան գյուղ

 

 

 

19.Թաթուլ

Թաթուլ գյուղ

 

 

 

25.Օթեւան

Օթեւան գյուղ

 

 

 

26.Արեւուտ

Արեւուտ գյուղ

 

 

 

34. Կանչ

Կանչ գյուղ

 

 

 

37.Ճարճակիս

Ճարճակիս գյուղ

 

 

 

62. Հակո

Հակո գյուղ

 

 

 

67.Դդմասար

Դդմասար գյուղ

 

 

 

72.Կայք

Կայք գյուղ

 

 

 

77.Շողակն

Շողակն գյուղ

 

 

 

94.Կանիաշիր

Կանիաշիր գյուղ

 

 

 

104.Վերին Սասնաշեն

Վերին Սասնաշեն գյուղ

 

 

 

115.Միջնատուն

Միջնատուն գյուղ

 

 

Արմավիր

43.Մայիսյան

Մայիսյան գյուղ

 

 

 

88.Ալաշկերտ

Ալաշկերտ գյուղ

 

 

Գեղարքունիք

10. Այգուտ

Այգուտ գյուղ
Ճապկուտ գյուղ

 

 

 

27.Գեղհովիտ

Գեղհովիտ գյուղ
Լեռնահովիտ գյուղ
Նշխարք գյուղ

 

 

 

36.Ծովասար

Ծովասար գյուղ

 

 

 

58.Կուտական

Կուտական գյուղ
Զառիվեր գյուղ

 

 

Լոռի

26.Անտառաշեն

Անտառաշեն գյուղ

 

 

Կոտայք

45.Մեղրաձոր

ՄԵղրաձոր գյուղ
Գոռգոչ գյուղ

 

 

 

58.Գետարգել

Գետարգել գյուղ

 

 

Շիրակ

12.Անիավան

Անիավան գյուղ

 

 

 

22.Նորշեն

Նորշեն գյուղ

 

 

 

33.Բյուրակն

Բյուրակն գյուղ

 

 

 

65.Հացիկ

Հացիկ գյուղ
Հացիկավան գյուղ

 

 

 

84.Բասեն

Բասեն գյուղ

 

 

 

95.Ջաջուռավան

Ջաջուռավան գյուղ

 

 

Սյունիք

9.Ալվանք

Ալվանք գյուղ

 

 

 

24.Ակներ

Ակներ գյուղ

 

 

 

26.Գեղի

Գեղի գյուղ
Գեղավանք գյուղ
Կարդ գյուղ
Կիցք գյուղ
Վերին Գեղավանք գյուղ
Քարուտ գյուղ

 

 

 

32.Տավրուս

Տավրուս գյուղ

 

 

 

38. Լեռնաձոր

Լեռնաձոր գյուղ
Կավճուտ գյուղ
Մուսալլամ գյուղ
Ներքին Գիրաթաղ գյուղ
Վերին Գիրաթաղ գյուղ

 

 

 

42.Աճանան

Աճանան գյուղ

 

 

 

60.Իշխանասար

Իշխանասար գյուղ

 

 

 

66.Նռնաձոր

Նռնաձոր գյուղ

 

 

 

76.Շուռնուխ

Շուռնուխ գյուղ
Աղբուլլաղ գյուղ
Վանանդ գյուղ
Ձորակ գյուղ

 

 

 

82. Սյունիք

Սյունիք գյուղ
Բարգուշատ գյուղ
Դիցմայրի գյուղ
Խորձոր գյուղ
Սզնակ գյուղ

 

 

 

83.Նժդեհ

Նժդեհ գյուղ
Ցղունի գյուղ

 

 

 

92.Վարդանիձոր

Վարդանիձոր գյուղ
Այգեձոր գյուղ
Թխկուտ գյուղ

 

 

 

94.Վարդավանք

Վարդավանք գյուղ

 

 

 

106. Նոր Աստղաբերդ

Նոր Աստղաբերդ գյուղ
Աջաբաջ գյուղ
Գետիշեն գյուղ
Ոչետի գյուղ

 

 

Տավուշ

30.Տավուշ

Տավուշ գյուղ

 

 

 

62.Զորական

Զորական գյուղ

»։

ՀՈԴՎԱԾ 2. 2.10  Տավուշի մարզի բաժնում լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր կետ՝

«

Տավուշ

1.1 Այրում

Այրում քաղաք

»

ՀՈԴՎԱԾ 3.

1. Օրենքի հավելված 2-ի Արագածոտնի մարզի 43-րդ տողը, Տավուշի մարզի 12-րդ տողը եւ Սյունիքի մարզի 59-րդ տողը ուժը կորցրած ճանաչել։

2. Սյունիքի մարզի Վերին Գիրաթաղ համայնքն ընդգրկել Լեռնաձորի համայնքում որպես գյուղական բնակավայր, Փիրլու (Վերին Գեղավանք) եւ Քյուրուտ (Քուրուտ) համայնքները ընդգրկել Գեղիի համայնքում՝ որպես գյուղական բնակավայրեր եւ այդ կապակցությամբ ուժը կորցրած ճանաչել հավելված 2-ի Սյունիքի մարզի 93-րդ, 107-րդ եւ 112-րդ տողերը։

ՀՈԴՎԱԾ 4. Սույն օրենքը գործողության մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։