Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Պ-8613-28.04.2006-ՊԱ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապ ետության օրենքը(27 դեկտեմբերի 1997 թվականի, ՀՕ-186) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր 192 -րդ հոդվածով՝

«Հոդված 192 . Թիկնազորային (պահնորդական) ծառայություններ մատուցելու համար լիցենզիա տալու եւ դրա ժամկետը երկարաձգելու համար պետական տուրքի դրույքաչափերը  

1. Թիկնազորային (պահնորդական) ծառայուններ մատուցելու համար`

ա) երեք տարի գործողության ժամկետով 

բազային տուրքի100-ապատիկի չափով

բ) հինգ տարով երկարաձգելու համար 

բազային տուրքի50- ապատիկի չափով

2. Թիկնազորային (պահնորդական) ծառայություններ մատուցելու համար լիցենզիան վերաձեւակերպելու կամ կրկնօրինակը տալու համար

 սահմանված դրույքաչափի10 տոկոսի չափով»:


Հոդված 2.
Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից: