Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Պ-853-18.04.2006-ՊԻ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՈՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության տոներիեւ հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը (24 հունիսի 2001 թվականի, ՀՕ-200-Ն) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 171 -րդ հոդվածով.

«Հոդված 171 . «Բռնադատվածների հիշատակի օր` նշվում է հունիսի 14-ին:»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: