Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-818-07.03.2006-ՖՎ,ՍԱ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (2001 թվականի մայիսի 30-ի ՀՕ-193) 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակը լրացնել նոր 17.2 կետով` հետեւյալ բովանդակությամբ`

1.

17.2 Սոցիալական պաշտպանության բնագավառ

Մանկատների կազմակերպում

ԿՄ

Բ

-

-

-

-

Հ

Վ

ՀՈԴՎԱԾ 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից 6 ամիս հետո: