Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-0922-15.11.2021,11.01.2022-ՊԻ-011/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. 2018 թվականի փետրվարի 9-ի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 1-ին հոդվածի 1-ին մասից, 27-րդ հոդվածի 6-րդ եւ 7-րդ մասերից հանել «եւ վարչական» բառերը:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում Վճռաբեկ դատարանում քաղաքացիական եւ վարչական պալատների ստեղծված համարվելու պահից: