Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-671-29.08.2005-ՖՎ,ՍԱ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1 . «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (27 դեկտեմբերի 1997, ՀՕ-186) 19-րդ հոդվածի 11-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`

11. Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառ

11.1. միջուկային տեղակայանքների հրապարակի ընտրման  համար՝ տարեկան 
 

բազային տուրքի 1000-ապատիկի չափով

11.2. ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների հրապարակի ընտրման համար՝ տարեկան 

բազային տուրքի 500-ապատիկի չափով
 

11.3 ռադիոակտիվ թափոնների գերեզմանոցների հրապարակի ընտրման համար՝ տարեկան 
 

բազային տուրքի 500-ապատիկի չափով

11.4. միջուկային տեղակայանքների նախագծման համար՝ տարեկան 
 

բազային տուրքի 1000-ապատիկի չափով

11.5. ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների նախագծման համար՝ տարեկան 
 

բազային տուրքի 500-ապատիկի չափով

11.6. ռադիոակտիվ թափոնների գերեզմանոցների նախագծման համար` տարեկան 

բազային տուրքի 500-ապատիկի չափով

11.7. միջուկային տեղակայանքների կառուցման համար՝ տարեկան 
 

բազային տուրքի 1000-ապատիկի չափով

11.8. ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների կառուցման համար՝ տարեկան  

բազային տուրքի 500-ապատիկի չափով

11.9. ռադիոակտիվ թափոնների գերեզմանոցների կառուցման համար՝ տարեկան 

բազային տուրքի 500-ապատիկի չափով

11.10. միջուկային տեղակայանքների շահագործման հանձնելու համար՝ տարեկան 
 

բազային տուրքի 1000-ապատիկի չափով

11.11. ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների շահագործման հանձնելու համար՝ տարեկան 
 

բազային տուրքի 200-ապատիկի չափով

11.12. ռադիոակտիվ թափոնների գերեզմանոցների շահագործման հանձնելու համար՝ տարեկան 
 

բազային տուրքի 200-ապատիկի չափով

11.13. միջուկային տեղակայանքների շահագործման համար՝ տարեկան 
 

բազային տուրքի 1000-ապատիկի չափով

11.14. ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների շահագործման համար՝ տարեկան
 

բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով

11.15 ռադիոակտիվ թափոնների գերեզմանոցների շահագործման համար՝ տարեկան 
 

բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով

11.16. միջուկային տեղակայանքների շահագործումից հանելու համար՝ տարեկան 

բազային տուրքի 1000-ապատիկի չափով

11.17. ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների շահագործումից հանելու համար՝ տարեկան 
 

բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով

11.18. ռադիոակտիվ թափոնների գերեզմանոցների շահագործումից հանելու համար՝ տարեկան 
 

բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով

11.19. միջուկային տեղակայանքի սկզբնական նախագծով չնախատեսված՝ լիցենզավորման ենթակա այլ աշխատանքների կատարման եւ ծառայությունների մատուցման համար` տարեկան
 

բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով

11.20. միջուկային նյութերի ներմուծման կամ արտահանման համար՝ տարեկան 
 

բազային տուրքի 20-ապատիկի չափով

11.21. ռադիոակտիվ նյութերի, կամ ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող սարքերի կամ գերներացնող ճառագայթման աղբյուրների ներմուծման կամ արտահանման համար՝ տարեկան
 

բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով

11.22. ռադիոակտիվ թափոնների ներմուծման կամ տարտահանման համար՝ տարեկան 
 

բազային տուրքի 10 -ապատիկի չափով

11.23. հատուկ նյութերի ներմուծման կամ արտահանման համար՝ տարեկան 
 

բազային տուրքի 5-ապատիկի չափով

11.24. հատուկ սարքավորումների ներմուծման կամ արտահանման համար՝ տարեկան 
 

բազային տուրքի 5-ապատիկի չափով

11.25. հատուկ տեխնոլոգիաների ներմուծման կամ արտահանման համար՝ տարեկան 
 

բազային տուրքի 5-ապատիկի չափով

11.26. միջուկային նյութերի հետ աշխատանքների կատարման՝ արտադրության համար՝ տարեկան
 

բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով

11.27. միջուկային նյութերի հետ աշխատանքների կատարման՝ օգտագործման համար՝ տարեկան 
 

բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով

11.28. միջուկային նյութերի հետ աշխատանքների կատարման՝ փոխադրման համար՝ տարեկան 
 

բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով

11.29 միջուկային նյութերի հետ աշխատանքների կատարման՝ պահեստավորման համար՝ տարեկան 
 

բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով

11.30. միջուկային նյութերի հետ աշխատանքների կատարման՝ վերամշակման համար՝ տարեկան 
 

բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով

11.31. ռադիոակտիվ նյութերի կամ ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող սարքերի կամ գերներացնող ճառագայթման աղբյուրների հետ աշխատանքների կատարման՝ արտադրության համար՝ տարեկան
 

բազային տուրքիբ 10-ապատիկի չափով

11.32. ռադիոակտիվ նյութերի կամ ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող սարքերի կամ գերներացնող ճառագայթման աղբյուրների հետ աշխատանքների կատարման՝ օգտագործման համար՝ տարեկան
 

բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով

11.33. ռադիոակտիվ նյութերի կամ ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող սարքերի կամ գերներացնող ճառագայթման աղբյուրների հետ աշխատանքների կատարման՝ վերանորոգման համար՝ տարեկան
 

բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով

11.34. ռադիոակտիվ նյութերի կամ ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող սարքերի կամ գերներացնող ճառագայթման աղբյուրների հետ աշխատանքների կատարման՝ մոնտաժման եւ կարգաբերման համար՝ տարեկան
 

բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով

11.35. ռադիոակտիվ նյութերի կամ ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող սարքերի կամ գերներացնող ճառագայթման աղբյուրների հետ աշխատանքների կատարման՝ փոխադրման համար՝ տարեկան
 

բազային տուրքի 5-ապատիկի չափով

11.36. ռադիոակտիվ նյութերի կամ ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող սարքերի կամ գերներացնող ճառագայթման աղբյուրների հետ աշխատանքների կատարման՝ պահեստավորման համար՝ տարեկան
 

բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով

11.37. ռադիոակտիվ թափոնների հետ աշխատանքների կատարման՝ փոխադրման համար՝ տարեկան 
 

բազային տուրքի 5-ապատիկի չափով

11.38. ռադիոակտիվ թափոնների հետ աշխատանքների  կատարման՝ վերամշակման համար՝ տարեկան 
 

բազային տուրքի 5-ապատիկի չափով

11.39. ռադիոակտիվ թափոնների հետ աշխատանքների կատարման՝ պահման համար՝ տարեկան 
 

բազային տուրքի 5-ապատիկի չափով

11.40. ռադիոակտիվ թափոնների հետ աշխատանքների կատարման՝ թաղման համար՝ տարեկան
 

բազային տուրքի 5-ապատիկի չափով

11.41. միջուկային տեղակայանքների եւ միջուկային նյութերի ֆիզիկական պաշտպանության իրականացման  համար՝ տարեկան
 

բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով

11.42. ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտների համար անվտանգության տեսակետից կարեւոր սարքերի, սարքավորումների, համակարգերի նախագծման համար՝ տարեկան
 

բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով

11.43. ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտների համար անվտանգության տեսակետից կարեւոր սարքերի. սարքավորումների, համակարգերի պատրաստման համար՝ տարեկան
 

բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով

11.44. ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտների, դրանց նախագծերի եւ այլ փաստաթղթերի փորձաքննության համար՝ տարեկան
 

 բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով

11.45. ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում անվտանգության ապահովման տեսակետից կարեւոր աշխատանքներ կատարող եւ պաշտոններ զբաղեցնող ֆիզիկական անձանց գործունեության համար՝ տարեկան
 

բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով