Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-661-25.07.2005-ՖՎ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքի (6 հուլիսի 2000 թվական) 105-րդ հոդվածում՝

ա) առաջին մասի «300 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամը» բառերը փոխարինել «150 հազ. դրամը» բառերով.

բ) երկրորդ մասի «100 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամը» բառերը փոխարինել «50 հազ. դրամը» բառերով:

Հոդված 2 . Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից :