Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-79516-19.03.2021-ՊԻ-011/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի մարտի 23-ի ՀՕ 206-Ն օրենքի 3-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «ոստիկանությունում ծառայությունը»  բառերից հետո լրացնել «հակակոռուպցիոն կոմիտեում ծառայությունը,»  բառերը:

Հոդված 2.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում «Հակակոռուպցիոն կոմիտե մասին» օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրը:
 

Տեղեկանք գործող օրենքի փոփոխվող հոդվածների վերաբերյալ