Armenian ARMSCII Armenian
Նախագիծ
Երկրորդ ընթերցում

Կ-849-25.01.2021-ԳԿ-011

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԳՈՎԱԶԴԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Գովազդի մասին» 1996 թվականի ապրիլի 30-ի ՀՕ-55 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 15-րդ հոդվածի 10-րդ մասի 4-րդ պարբերության մեջ «չպետք է գերազանցի տվյալ կայքէջի 20 տոկոսից ավելին» բառերն անհրաժեշտ է փոխարինել «թույլատրվում է ժամը 22:00- 07:00-ն ընկած ժամանակահատվածում:» բառերով:

Հոդված 2. Օրենքի 26-րդ հոդվածի 2.2.-րդ մասի «նախատեսված» բառը անհրաժեշտ է փոխարինել «սույն օրենքի 15-րդ հոդվածի 10-րդ, 11-րդ, 11.1-րդ, 11.2-րդ, 11.3-րդ, 12-րդ, 12.1-րդ, 13-րդ եւ 15-րդ մասերով սահմանված պահանջների» բառերով:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: