Armenian ARMSCII Armenian
Երկրորդ ընթերցում
Կ-6296-16.06.2005-ՖՎ-010/2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության (2001 թվականի մայիսի 30, ՀՕ – 193) օրենքի 43-րդ հոդվածի երկրորդ մասի աղյուսակի 18-րդ բաժինը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 9-րդ եւ 10-րդ կետերով`

«9.

Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հարգորոշում եւ հարգադրոշմում

ԿՄ

Բ

Ո

Հ

Վ

10.

Թանկարժեք մետաղների զտարկում, բանկային ոսկու եւ ստանդարտացված ձուլակտորների արտադրություն

ԿՄ

Բ

Փ

Ո

Հ

Վ»

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից վեց ամիս հետո: